Fra Strategi til Handling - Policy Deployment i praksis

Af: Kurt Ottesen, Lars Tegl Rasmussen

Læseprøve

Beskrivelse

Policy Deployment er en enkel og gennemskuelig måde at etablerer og implementere strategisk planlægning i en organisation. Denne bog beskriver hvorledes man gør det i praksis. Policy Deployment styrke er, at den hjælper topledelsen med at skabe retning, sikre fokus og ikke mindst resultater. Dette sker i en ramme der er præget af transparens, dialog og løbende opfølgning. Bogen er den første samlede beskrivelse af Policy Deployment på dansk. Den er bygget op omkring faserne i Policy Deployment processen. De enkelte faser forklares og sættes i et ledelsesmæssigt perspektiv. Endelig beskrives i bogen 3 danske virksomheders brug af modellen.

Yderligere informationer